Komunikaty dla kandydatów

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN WSTĘPNY - PROTETYKA SŁUCHU
» Zagadnienia na egzamin wstępny dla kandydatów na kierunek Protetyka słuchu
UWAGA KANDYDACI Z MATURĄ SPRZED 2005 R.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się maturą sprzed 2005 r.

Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed  2005 r.) to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 31 grudnia 2020 r.
STYPENDIA FUNDACJI EDUKACYJNEJ IM. JERZEGO JUZONIA
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 5 lipca 2021 roku rozpocznie rekrutację do 10. Edycji stypendiów akademickich na rok 2021/2022.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 6000 zł przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach akademickich.

Więcej informacji: www.fejj.pl
Regulamin: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok/Home/Terms?pId=1&eId=8
Plakat

 

Zobacz także