Możliwości dla pracowników - Erasmus 2021-2027

Nabór na stypendia w ramach Programu  Erasmus+ dla pracowników Uczelni w roku akademickim 2021/2022

 W dniach 01.10.2021 – 05.11.2021 odbędzie się nabór wniosków pracowników Uczelni na wyjazdy Erasmusowe:

1. Nauczyciele akademiccy:

2. Inni pracownicy:

Oferta skierowana jest dla pracowników uczelni wyższej i obejmuje współpracę z innymi instytucjami  krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji.

Warunki finansowe wyjazdów:

Wysokość stypendium na pobyt zależy od kraju docelowego i długości pobytu i jest wyliczana tzw. ryczałtem od 140EUR do 180EUR za każdy dzień, oraz ryczałt na podróż 275EUR - 1500EUR w zależności od kraju docelowego. Stypendium to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pobytu zagranicą. Nasza uczelnia pokrywa koszty ubezpieczenia.

Można także prowadzić zajęcia/uczestniczyć w szkoleniu w formie hybrydowej lub całkowicie on-line. W przypadku formy hybrydowej stypedium przysługuje tylko na rzeczywiste dni pobytu w instytucji zagranicznej, natomiast jeśli całość odbywa się on-line stypendium nie przysługuje.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie do Prorektora Prof. dr hab. Michała Nowickiego z poparciem bezpośredniego przełożonego. Podanie musi zawierać krótki opis celu wyjazdu i korzyści zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rozwoju umiejętności dydaktycznych.
  2. Wstępne potwierdzenie z instytucji zagranicznej potwierdzające możliwość odbycia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć.
  3. Krótki opis osiągnięć naukowych/zawodowych wraz z informacją o całkowitym stażu pracy, a  w przypadku pracowników naukowych, dodatkowo lista publikacji wraz z punktacją IF.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną  do Sekcji ds. Współpracy  z Zagranicą

lub jako załączone skany do emaila, który należy wysłać na adres: braducha@ump.edu.pl do dnia 5 listopada 2021r.

Szczegółowych informacji o możliwościach udziału w programie udziela Bożena Raducha - tel.:  +61 854 60 36, e-mail: braducha@ump.edu.pl

Kraje

stawki na każdy dzień do 14. dnia

stawki na każdy dzień powyżej

14. dnia

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 

180

 

126

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

 

160

 

112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

 

 

140

 

 

98

 Ryczałtowe stawki na podróż

Odległość w km

KWOTA

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika