Understaid

_

Tytuł projektu w języku polskim: 

UnderstAid - platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją

Tytuł projektu w języku angielskim:

UnderstAid - a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives

Nazwa programu międzynarodowego i konkursu: 

The Ambient Assisted Living Joint Programme Call 5 

Partnerzy konsorcjum: 

- VIA University College, Dania
- Sekoia Assisted Living ApS, Dania
- The Centre of Supercomputing of Galicia - CESGA, Hiszpania
- Balidea Consulting and Programming, Hiszpania
- Danish Alzheimer Association, Dania
- the Gerontological Complex La Milagrosa - UDP A Coruña, Hiszpania
- Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 im. W. Degi, Polska
- Skanderborg municipality, Dania


Opis projektu:

WHO podkreśla, że celem podejmowanych działań badawczych jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy, która prowadzi nie tylko do wydłużania życia ludzi, lecz także dodawania „zdrowych” lat do życia. Oparty na wiedzy istotny postęp w zakresie jakości opieki zdrowotnej spowodował zatem wydłużenie czasu życia ludzi. Mimo tego, w ostatnich 20 latach, zwiększyła się znacząco liczba osób w wieku podeszłym niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki. Szacuje się, iż liczba osób z demencją przekroczyła na świecie liczbę 35.6 milionów, a 2030 r zwiększy się do 65.7 milionów, w 2050 zostanie potrojona do 115.4 milionów. Opieka nad osobami z demencją realizowana jest głownie (>80%) przez osoby z rodziny, w domach. Wymagania stawiane przed opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie poświęcanego czasu, wykonywania zadań pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych jest bardzo wysoka. Niekiedy wymaga od członków rodziny rezygnacji z własnego życia zawodowego czy osobistego, często powoduje obniżenie statusu finansowego rodzin. Jest to także praca bardzo obciążająca emocjonalnie, stanowi źródło silnego, przewlekłego stresu, który negatywnie wpływa na zdrowie opiekunów przyczyniając sie do rozwoju depresji i zaburzeń psychosomatycznych. Badania wykazały, iż opiekunowie cierpią na zespół chronicznego zmęczenia, zaburzenia snu, lęki, zaburzenia osobowości, depresję itp. Długotrwałe sprawowanie opieki nad osoba niepełnosprawną stanowi czynnik ryzyka kształtowania się także zespołu wypalenia

Celem projektu UnderstAid jest poszukanie opartych na wiedzy rozwiązań, które służyłyby opiekunom osób starych i niepełnosprawnych, opracowanie rozwiązań, które ułatwiałyby opiekę nad pacjentami. Zaprojektowane działania mają na celu dostarczenie opiekunom istotnego wsparcia edukacyjnego, które będzie miało charakter zindywidualizowany, oparty o nowoczesne modele e-learningowe. Opracowane narzędzia wsparcia stanowić będą formę przewodnika dla opiekunów, odpowiedzą na pytania I problem, z którymi borykają sie opiekunowie. Dzięki zaprojektowanej możliwości tworzenia indywidualnych profili użytkowników, każdy z opiekunów będzie mógł korzystać z najbardziej istotnych dla niego informacji i interaktywnie komunikować się z doradcami w zakresie opieki nad pacjentem geriatrycznym. Innowacyjnością projektu jest tworzenie narzędzi e-learningowych o charakterze spersonalizowanym w oparciu o rzetelnie uzyskane w badaniach naukowych dane. Cechą narzędzi jest również ich zdolność do rozwoju i nieustannego rozbudowywania zgodnie z potrzebami użytkowników – opiekunów osób starszych, z demencją. Dostarczane informacje pozwolą także na uprzedzanie potencjalnych sytuacji problemowych w opiece nad pacjentami, będą pełnić zadania z zakresu profilaktyki oraz prewencji pierwotnej i wtórnej.

» Profil UnderstAid na Facebooku

Kontakt

Zakład Psychologii Klinicznej
tel.: 61 854-72-74
e-mail: psychologia@ump.edu.pl