< Cofnij

XVIII Forum Szpitali

Data wydarzenia: 17 października 2019

Szanowni Państwo,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu zaprasza do udziału w XVIII Forum Szpitali, które odbędzie się w dniach 17 - 18 października 2019 w Poznaniu.

Tematami wiodącymi oraz kluczowymi w ostatnich kilku miesiącach jest pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Duży wpływ na tę sytuację ma rozchwiany, z uwagi na odgórne regulacje, system płac w szpitalach. Prócz kwestii płacowych poruszymy również kwestię narzuconych norm pielęgniarskich – jak radzić sobie z nimi w codziennej praktyce zarządczej.

Chcemy również prezentować najlepsze praktyki, dlatego pomimo trudności napotykanych przez zarządzających szpitalami, będziemy również rozmawiać na temat możliwych usprawnień bieżącego zarządzania szpitalem, także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Poprosimy o dzielenie się doświadczeniami w zakresie wykorzystywania środków europejskich, pochylimy się nad przyszłością jakością w szpitalu. Przyjrzymy się nowo utworzonej agencji badań medycznych, będziemy dyskutowali nt. koncepcji tępych i ostrych dyżurów oraz dotychczasowych praktykach w tym zakresie w poszczególnych województwach. Nie zabraknie również kwestii dostępności (bądź jej braku) do leków.

Te oraz inne ważne tematy z punktu widzenia zarządczego przybliżać Państwu będą  - jak co roku - eksperci z zakresu ochrony zdrowia, w tym także zarządzający szpitalami klinicznymi z całej Polski.

Szczegóły oraz rejestracja na stronie: forumszpitali.pl

Plakat