< Cofnij

Gala E-Zasoby 27.05.2024 r. o godz. 13 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym

Data wydarzenia: 27 maja 2024

Zapraszamy na Galę E-Zasoby, która jest podsumowaniem projektu "E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia" POWR.02.15.00-00-3051/20 współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Projekt był realizowany wspólnie z Politechniką Łódzką w latach 2021-2023.

Całkowita wartość projektu: 14 652 880,00 PLN
Wartość projektu po stronie UMP: 3 447 840,00 PLN

Efektem są ogólnopolskie materiały multimedialne i  interaktywne  dla  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki, dostępne na stronie: https://zpe.gov.pl/.

Jest to pierwszy w skali kraju projekt nastawiony na innowacyjną e-edukację.

W jego ramach zostały przygotowane wystandaryzowane i recenzowane przez zewnętrznych ekspertów e-materiały, stworzone przez specjalistów z branży w 7 zawodach: opiekun medyczny, masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik ortopeda, technik elektroniki i informatyki medycznej.

W trakcie uroczystości pragniemy podziękować Uczestnikom tego grantu z UMP i spoza UMP (szpitale kliniczne, apteki, firmy), wręczając podziękowania i certyfikaty udziału oraz zaprezentować fragmenty wykonanych wspólnie e-materiałów.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Magdalena Roszak, Kierownik Projektu ze strony UMP

 

Logotypy