Wymagane dokumenty

» Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
» Studia niestacjonarne - pozostałe kierunki
» Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
» Pełnomocnictwo do reprezentowania kandydata w procesie rekrutacji
» Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody
» Wzór zaświadczenia o średniej z egzaminów uzyskanej na studiach I stopnia

Jak dostarczyć dokumenty?

Komplet dokumentów należy złożyć OSOBIŚCIE lub przez UPOWAŻNIONEGO PEŁNOMOCNIKA w białej, wiązanej teczce, opisanej: imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, numerem telefonu, nazwą kierunku studiów i rokiem akademickim.

Kandydaci na wszystkie kierunki są zobowiązani do składania dokumentów w Dziale Rekrutacji. Dokumenty dostarczane listownie i elektronicznie nie będą przyjmowane.


Jak trafić do Działu Rekrutacji?

Zastanawiasz się, gdzie dokładnie dostarczyć dokumenty rekrutacyjne? Nasi studenci przygotowali krótki filmik prezentujący jak nie zabłądzić w meandrach Collegium Stomatologicum, by bez trudu trafić do Działu Rekrutacji. Koniecznie obejrzyjcie.

Władze administracyjne

 

Zobacz także