< Cofnij

Szkolenie dla instruktorów symulacji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu:,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej  w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza rekrutację na szkolenie dla instruktorów symulacji, które odbędzie się w II turach 4 i 5 oraz 6 i 7 września 2017 roku.

Zasady rekrutacji dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na szkolenie dla instruktorów