< Cofnij

EuSim 2017 - rekrutacja na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu: "Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej  w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją wspólnego działania w ramach projektów CSM ogłasza rekrutację na wyjazd, na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej.

Kurs odbędzie się w Krakowie w dniach 11-13 listopada 2017 r. w pomieszczeniach Zakładu Dydaktyki Medycznej, ul. św. Łazarza 16 (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM).

» Szczegółowe informacje