Stawki stypendiów - Erasmus 2021-2027

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/22 (umowa 2021 KA-131):

Grupa krajów 1 (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Luksemburg ):
- studia: 520€,
- praktyki: 670€.

Grupa krajów 2 (Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, , Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy):
- studia: 500€,
- praktyki: 650€.

Grupa krajów 3 ( Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Serbia, Słowenia):
- studia: 450€,
- praktyki: 600€.

Studenci z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności oraz studenci otrzymujący stypendium socjalne  będą otrzymywać dodatkowo 250EUR na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.