Online Linguistic Support (OLS) - Erasmus 2021-2027

System Online Linguistic Support (OLS) to wsparcie językowe online dla uczestników programu Erasmus+.

Na system składają się test biegłości językowej oraz kursy językowe.

Każdy wyjeżdżający student ma obowiązek użytkowania systemu dotyczy indywidualnych uczestników, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki, praca w projekcie EVS) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski. Planowane jest dalsze stopniowe rozszerzanie systemu o pozostałe języki oficjalne UE. W akcji 1 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe licencja na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS przysługuje uczestnikom, których mobilność (bez dni podróży) będzie trwała minimum 19 dni.

Uczestnicy mobilności (studenci) w programie Erasmus+ 2021/2027  zobowiązani są do wykonania 1 testu językowego przed wyjazdem na studia i praktyki. W zależności od jego wyniku otrzymują z automatu kurs językowy on-line.

Funkcje systemu OLS dotyczące kursów językowych on-line:

 Online Linguistic Support (OLS) jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu