Erasmusowe uczelnie partnerskie - Erasmus 2021-2027

Austria (j. niemiecki, j. angielski

 Paracelsus Medical University Salzburg  

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2-5 miesięcy (praktyki najwcześniej wakacje 2024)

Kierunek: farmacja - 2 miejsca, 2-5 miesięcy (praktyki najwcześniej wakacje 2024)

 

Bułgaria (j. angielski)

Medical University – Pleven  

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 1 semestr

Medical University – Plovdiv 

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2 semestry

 

Chorwacja (j. angielski)

University of Zagreb

Kierunek: stomatologia - 2 miejsca, 1 semestr – wyjazd na 4 roku lub w pierwszym semestrze 5roku

University of Osijek

Kierunek: medycyna-2 miejsca, 1 semestr

Kierunek: stomatologia-2 miejsca, 1 semestr

 

Czechy (j. angielski)

Charles University in Prague

Kierunek: fizjoterapia – 1 miejsce, 1semestr

Dania (j. angielski)

Viborg School of Nursing

kierunek: pielęgniarstwo - 2 miejsca, 4 miesiące

wyjazd w sierpniu, wyłącznie ze statusem studenta studiów licencjackich lub magisterskich

University of Southern Denmark Odense     

Kierunek: farmacja-1miejsce, 1semestr-praca mgr

konieczny wcześniejszy kontakt z dr. hab. P. Skupin-Mrugalską

Francja (j. francuski)

Université de Rennes 1

kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2 semestry - oferta dla studentów 3 i 4 roku studiów

 kierunek: farmacja - 3 miejsca, 2 semestry

Université de Lorraine (j.angielski)

tylko pisanie pracy mgr, konieczny wcześniejszy kontakt emailowy z Panią Prof. J. Lulek

kierunek: farmacja -1 miejsce, 1 semestr

Sorbonne Universite (j. francuski - studia, j. francuski/angielski - praktyki)

Kierunek: lekarski - 6 miejsc, 1 semestr

Kierunek: lekarski -1 miejsce, 2 miesiące PRAKTYKA (wakacje 2023)

 

Hiszpania (j. hiszpański)

Universitat de Barcelona

kierunek: lekarski – 3 miejsca, 1semestr

Universidad de Malaga

kierunek: lekarski - 3 miejsca, 2 semestry

Universidad Complutense de Madrid

Kierunek: lekarski- 2 miejsca, 2semestry

Universidad Miguel Hernandez de Elche

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2 semestry

Universidad Cardenal Herrera

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 1 semestr

 

Łotwa (j. angielski)

Riga Stradins University  

kierunek: lekarski- 1 miejsce, 2 semestry

kierunek: stomatologia - 2 miejsca, 1 semestr (możliwość wyboru przedmiotów tylko z 4 i 5roku)

kierunek: farmacja -1 miejsce, 1 semestr

kierunek: fizjoterapia -1 miejsce, 3miesiące

 

Macedonia Pólnocna (j. angielski)

„Goce Delcev” University

Kierunek: lekarski - 1 miejsce, 1 semestr

Kierunek: stomatologia - 1miejsce, 1 semestr

 

Niemcy (j. niemiecki)

Fachhochschule Esslingen-Hoschschule für Sozialwesen

kierunek: zdrowie publiczne - 2 miejsca, 1 semestr

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main  

kierunek: lekarski – 4 miejsca, 2 semestry

Martin-Luther-Universität Halle Witenberg

kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2 semestry

Christian Albrechts Universität zu Kiel

kierunek: lekarski - 6 miejsc, 1 semestr

Johannes Gutenberg Universität Mainz

kierunek: lekarski - 4 miejsca, 1 semestr

Technische Universität Dresden

kierunek: lekarski - 2 miejsca, 2 semestry

Ludwig-Maximilians-Universitat München

Kierunek: stomatologia - 1 miejsce, 2 semestry- 3,  4rok

 

Portugalia

Escola Superior de Enfermagem de Calouste    Gulbenkian de Lisboa   ( j. angielski)

kierunek: pielęgniarstwo - 2 miejsca, 3 miesiące

Universidade do Porto ( j. portugalski)

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 1 semestr

kierunek: stomatologia – 2 miejsca,1 semestr

Instituto Politécnico do Porto (j.angielski)

kierunek: fizjoterapia - 2 miejsca, 3 miesiące

Instituto Politécnico de Braganca (j.angielski)

Kierunek: zdrowie publiczne - 2 miejsca, 1 semestr

Kierunek: farmacja - 2 miejsca, 1 semestr

Kierunek: dietetyka - 2 miejsca, 1 semestr

Instituto Politécnico do Castelo Branco (j.angielski)

Kierunek: fizjoterapia - 2 miejsca, 3 miesiące

Instituto Politécnico de Lisboa (j. angielski)

Kierunek: elektroradiologia - 3 miejsca, 2 miesiące - wyjazd na praktyki w czasie roku akademickiego

 

Rumunia (j. angielski)

„Grigore Popa” University of Medicine and Pharmacy

Kierunek: lekarski – 2 miejsca, 1semestr

Kierunek: stomatologia – 2 miejsca, 1semestr

 

Słowenia (j. angielski)

University of Maribor

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 1 semestr

 

Szwecja (j. angielski) 

Linkopings Universitet

Kierunek: farmacja - 3 miejsca, 1 semestr – praca mgr

konieczny wcześniejszy kontakt z prof. V. Krajką-Kuźniak

 

Turcja (j. angielski)

Hacettepe University Ankara

Kierunek: stomatologia - 2 miejsca, 1 semestr

Istanbul University-Cerrahpasa

Kierunek: lekarski - 3 miejsca, 5 miesięcy 

 

Włochy (j. włoski)

Universita degli studi di Pavia

kierunek: lekarski -1 miejsce 2 semestry (j.angielski-wybrane kursy)

Universita degli studi di Firenze

Kierunek: stomatologia - 2 miejsca, 1 semestr

University of Milano-Biccoca

kierunek: lekarski- 4 miejsca, 1 semestr

kierunek: stomatologia - 2 miejsca, 1 semestr

Universita di Messina

kierunek: farmacja - 1 miejsce, 1 semestr

Universita degli studi di Padova

kierunek: lekarski -1 miejsce, 1 semestr

Universita di Bologna

kierunek: lekarski -2 miejsca, 1 semestr

Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata

Kierunek: lekarski -2 miejsca, 2 semestry (j.angielski-wybrane kursy)

Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences-Rzym (j.angielski, włoski bez ograniczeń)

Kierunek: lekarski - 2 miejsca, 1semestr, 2-5 rok studiów

Kierunek: stomatologia – 2 miejsca, 1 semestr, 2-3 rok studiów

University of Catania (j. angielski) PRAKTYKA

Kierunek: fizjoterapia - 3 miejsca, 2 miesiące ( czerwiec i lipiec 2024)

(nie ma możliwości wyjazdu w innym terminie)