Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)

KONTAKT:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON)
ul. Bukowska 70
pokój D132, 1 piętro
60-812 Poznań
Tel. 61 854 70 93
e-mail: bon@ump.edu.pl

Dyżury Biura BON
wtorek - godz. 10.00 - 14.00
środa - godz. 10.00 - 14.00
piątek - godz. 10.00 - 14.00

Kontakt do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
Pani dr Halina Bogusz
Tel. kom. 693338486

Dyżur Pełnomocnika
poniedziałek - godz. 10.00 - 14.00, CKD pokój 1.37.


AKTUALNOŚCI:

Grafika informująca o konsultacjach psychologicznych


Warsztaty z doradcą zawodowym

Biuro ds. osób niepełnosprawnych zaprasza na SPOTKANIA Z WARSZTATAMI w ramach projektu UNIWERSYTET Z WYOBRAŹNIĄ.

Spotkania są szczególnie dedykowane studentom niepełnosprawnym, ale może w nich uczestniczyć każdy kto jest zainteresowany tematyką warsztatu oraz chciałby porozmawiać na temat funkcjonowania na naszej uczelni osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenie o niepełnosprawności NIE JEST wymagane!

Tematyka warsztatów:

  1. Walka z prokrastynacją (przyczyny odwlekania, zagrożenia i sposoby na poradzenie sobie z problemem) - 24.05.2021 (poniedziałek), godz. 18.30-20.00,
  2. Wpływ rozwoju technologii na zawody - 1.06.2021 (wtorek), godz. 18.30-20.00,
  3. Świadome budowanie kariery - 9.06.2021 (środa), godz. 18.30-20.00,
  4. Umiejętności cenione przez pracodawców - 17.06.2021 (czwartek), godz. 18.30-20.00,
  5. Zarządzanie sobą w czasie (planowanie, cele, priorytety itd.) - 21.06.2021 (poniedziałek), godz. 16:30-18.00.

Spotkania odbywają się online na platformie MS Teams.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem na adres bon@ump.edu.pl.

Czekamy na Ciebie!

» Szczegółowe informacje na temat warsztatów

 


Logotypy - Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Uniwersytet z Wyobraźnią - program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych”

Logo Uniwersytet z Wyobraźnią
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje projekt pn. „Uniwersytet z Wyobraźnią - program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-A064/20-00.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2020 do 31.10.2023

Cel główny: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacyjnej UMP do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez działania wspierające w ramach 6 kluczowych obszarów w zakresie dostępności strukturalnej, architektonicznej, technologicznej, proceduralnej i wsparcia edukacyjnego oraz podniesienie świadomości o niepełnosprawności i kompetencji u co najmniej 360 pracowników uczelni w zakresie świadczenia obsługi i dydaktyki w latach 2020-2023.

Zadania:

Wartość projektu: 3 962 114,20 PLN
Wartość dofinansowania: 3 843 250,77 PLN

 


Uniwersytet z Wyobraźnią - nowy projekt realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Już od kilku tygodni realizowany jest na UMP projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią", którego głównym celem jest uczynienie naszego Uniwersytetu łatwiej dostępnym dla osób niepełnosprawnych, zarówno pracowników jak i studentów.

W związku z projektem utworzone zostało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które ma swoją siedzibę w Collegium Stomatologicum (pok. D 132, tel. 61 854-70-93).

W ramach projektu zajmiemy się zarówno dostępnością architektoniczną jak i cyfrową.

W domu studenckim Wawrzynek powstanie winda, zakupione zostaną również krzesła ewakuacyjne umożliwiające skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym w sytuacji zagrożenia.

Strony internetowe uczelni, a także systemy wewnętrzne zostaną zmodyfikowane tak, aby były bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych użytkowników.

Już wkrótce rozpocznie działalność Centrum Pomocy Psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych, gdzie psychologowie będą pełnili dyżury telefoniczne oraz prowadzili psychoterapię.

Ważną częścią projektu będą szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej, wprowadzające w zagadnienia związane z dostępnością w jej różnorakich aspektach.

Realizacja projektu potrwa do października 2023 roku.