< Cofnij

Strategia UMP

Strategia

Z dumą prezentujemy Strategię Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego na lata 2021-2030.

Dokument został przyjęty przez Radę Uczelni oraz Senat UMP. Wyznacza on kluczowe kierunki naszej działalności w obszarach: nauka, dydaktyka, lecznictwo, zarządzanie, synergia z otoczeniem gospodarczym oraz odpowiedzialność społeczna. Do obranych celów przypisano szczegółowe zadania, których realizacja przez całą wspólnotę akademicką ma zapewnić naszej Alma Mater wysoką pozycję wśród europejskich uczelni o profilu medycznym.

» Pobierz strategię